آکادمی ورزشی هگزاگون پلتفرمی است که علاقمندان به ورزش می توانند از طریق آن در انواع رشته های ورزشی به مربیان حرفه ای و درجه یک دسترسی داشته باشند و زیر نظر آکادمی و با پشتیبانی اختصاصی ورزش کنند . هر هنرجو یک پشتیبان اختصاصی دارد که تمامی فعالیت های هنرجو و مربی را زیر نظر می گیرد . هنرجویان در آکادمی ما علاوه بر دریافت مربی در رشته های مختلف ، می توانند برنامه غذایی و بدنسازی مخصوص خود را از کارشناسان ما دریافت کنند . همچنین در صورت تمایل می توانند با روانشناسان ما ارتباط برقرار کند تا در کنار پرورش جسم ، روح خود را نیز پرورش دهند . ورزش یک فعالیت فوق برنامه نیست ! ورزش یکی از ارکان مهم سلامتی هر فرد بوده که با هگزاگون می توان به این هدف دست پیدا کرد

مربی

برتر و درجه یک در زمینه یک دو سه چهار پلاس یک

مشاوره

در زمینه استایل شما

تغذیه

خورد و خوراک مناسب

پشتیبانی

به صورت دقیق و مستمر

برنامه ریزی

برای ورزش و تغذیه